Bent u ontgoocheld door het neoliberalisme ? De buik vol van onzichtbare handen?

Financialisering van de economie, ruig gelobby, hefboomfondsen, fiscale paradijzen, staatsschulden, winst als enige maatstaf, globalisering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, uitholling van sociale verworvenheden, uitverkoop van publieke diensten, verdieping van de ongelijkheid, werkloosheid, armoede, belangenconflicten, nutteloze megaprojecten, overconsumptie, glazen plafonds, …

Schrijf ons. Enkele woorden of een stevige brief…

Spreek uw ongenoegen en ontgoocheling uit. Vertel ons uw situatie. Deel uw twijfels en geef uiting aan uw woede.

Wij verzamelen deze verhalen op ons kantoor in het World Trade Center I in Brussel.

Vanuit dit symbolische centrum in het hart van Europa capteren wij de negatieve energie die de slachtoffers van het neoliberalisme aanvreet. Ontdoe u van deze sombere narigheid en bevrijd uw positieve energie!

Eén keer per maand zullen wij de ontvangen brieven voorlezen op openbare plaatsen in Brussel die verband houden met de zakenwereld of de Europese Unie.


Stuur uw brieven naar :

DG Ombudsdienst